AXON HR

מיומנויות קשביות קשורות לתכונות כמו יצירתיות, התנהגות אימפולסיבית, קבלת החלטות, כישורים חברתיים, דפוסי למידה, ריבוי משימות, מנהיגות ועוד. בעוד שיש כלים שמציעים דרך להעריך היבטים מסוימים של הכישורים והאישיות, אף אחד לא מתמקד בהיבט של הקשב.

מחקר חשוב שנעשה בתחום הקשב מגלה קשרים חזקים בין מיומנויות קשביות כגון:

  • קשב: היכולת להישאר ממוקד למרות משימה משעממת
  • אימפולסיביות: פעולה לפני מחשבה
  • היפר-תגובתיות: תגובות מוגזמות או לא רצויות
  • מוסחות: הנטייה לאבד את המיקוד בנוכחות מסיחים שמיעתיים או חזותיים

אלמנטים מרכזיים בביצועים: יצירתיות, תשומת לב לפרטים, קבלת החלטות ואפילו אלמנטים של מיומנויות ויציבות בעבודה.
בסביבת העבודה מיומנויות קשביות הן קריטיות לביצועים, אך אין לנו שום ידע סביב מיומנויות אלה, מה שמוביל לניצול לא נכון של הכישורים האישיים וטעויות גיוס.

AXON HR  עוזר למעסיקים לקבל החלטות גיוס מדויקות ושקולות יותר, כפועל יוצא מכך אקסון מאפשרת לארגון להגיע לתובנות יוצאת דופן בכל הקשור להון האנושי שלה.
בהתבסס על מוצר הדגל שלנו בתחום הקשב אשר הוכח ותוקף מחקרית ,הנבחן עובר מבדק ממחושב בן 18 דק. המבחן אינטרנטי מבוסס ענן והוא בודק בצורה אובייקטיבית את פרופיל הקשב של הנבחן בהשוואה לבני מינו וגילו.

מדוע לבחור AXON HR?

יעילות גיוס מוגברת: ירידה בעלויות, עלייה במהירות הגיוס, צמצום שגיאות במהלך התהליך.
הגברת יעילות הגיוס: סיכוי גבוה יותר לביצועים גבוהים של העובדים, שיעור נטישה מופחת.
תפיסה חיובית וחדשנית של הארגון על ידי המועמדים

למידע נוסף על האופן שבו AXON HR יכול לתרום לתהליך הגיוס שלך – ליצירת קשר